Fågelskrämma.se / Pizzaugn.nu 17-21/7 Rea 5m fågelskrämma
dc-adapter 5 meter lång sladd. Obs endast 390 kr fraktfritt

dc-adapter 5 meter lång sladd. Obs endast 390 kr fraktfritt

390 SEK
Dc-adapter till utomhusenheterna kattskrämma / allskrämma / fågelskrämma med ljud.

Svensk och Europeisk stick-kontakt, 5 meter lång sladd

390 kr frakfritt