Fågelskrämma.se
GUSTAV COMMERCE Planika fire

GUSTAV COMMERCE Planika fire

11344 SEK

GUSTAV COMMERCE

När fin konst kombinerar med modern design kan unika saker skapas. Inspirerad av Gustav Klimts verk har vi utformat en ny eldstadskamin. Gustav Commerce är en portabel öppen spis av corten stål med rostigt utseende. Den implementerade Commerce Technology ™ säkerställer att bränslet aldrig kommer att läcka ut från tanken, även om eldstaden faller över. Utan några hårda anslutningar är Gustav Commerce en perfekt bioethanol spis för att ge en elegant design till alla kommersiella utrymmen.  

When fine art combines with modern design, unique things may be created. Inspired by works of Gustav Klimt, we have designed a new outdoor corten fireplace.

Gustav Commerce is a portable outdoor fireplace made of corten steel with a rusty appearance. The implemented Commerce Technology™ ensures that the fuel will never leak out from the tank, even if the fireplace falls over. Without any hard connections, Gustav Commerce is a perfect bioethanol fireplace to add a touch of elegant design to all commercial spaces.

Video :

https://youtu.be/8edn4xPP4Sk


● Extra skydd
● Bärbar enhet
● För utomhusbruk
● Miljövänlig. Använd Fanola Fuel till den från Planika
● Ingen anslutning krävs

Rådgivning ring 0707365018

Rekommenderar att endast använda miljövänlig ethanol till produkten. Fanola Fuel är rökfri och i princip luktfri.