Fågelskrämma.se
PrimeFire Logs in Casing

PrimeFire Logs in Casing

38569 SEK

Prime Fire Logs in Casing combines the best features to create the ideal eco fireplace. The advanced technological solutions closed in a casing and decorated with our unique system of integrated accessories make Prime Fire Logs a perfect fireplace for decorating both residential and commercial spaces.

The new system of integrated logs, glowing fibers and vermiculite influence the authenticity and the aesthetic value of the fire. Together with the patented BEV Technology™, Prime Fire Logs in Casing provides the most beautiful fire there is.

The bioethanol fireplace can draw out of the daily problems, giving the evenings at your comfy sleeping area a unique character. It is soothing and inspiring. It also enhances the beauty and adds a perfect finishing touch to every interior.


Prime Fire Logs i Casing kombinerar de bästa funktionerna för att skapa den perfekta ekologiska pejsen. De avancerade tekniska lösningarna stängs i ett hölje och dekorerad med vårt unika system med integrerade tillbehör gör Prime Fire Logs till en perfekt eldstad för att dekorera både bostäder och kommersiella utrymmen.

Det nya systemet med integrerade stockar, glödande fibrer och vermikulit påverkar äktheten och det estetiska värdet av elden. Tillsammans med den patenterade BEV Technology ™, ger Prime Fire Logs i Casing den vackraste elden som finns.

Bioethanolskålen kan dra nytta av de dagliga problemen, vilket ger kvällarna på ditt bekväma sovande område en unik karaktär. Det är lugnande och inspirerande. Det förbättrar också skönheten och ger en perfekt finish till varje interiör. 

H: 526 mm, L: 784 mm, D: 303 mm.