Missa inte våra paketerbjudande.
0

Ogräsduk Terminator3 900 kr

Ogräsduk Terminator

Ogräsduken Terminator är ett effektivt sätt att bekämpa ogräs men ser ändå till att vatten, luft och gödning tränger igenom på ett optimalt sätt. Den bruna färgen på duken drar till sig solljuset och därmed får man en högre temperatur i jorden. Duken är UV skyddad så inget täckmaterial behövs. Om man täcker duken ökar livslängden ytterligare.

Fördelar med ogräsduken terminator

  • Problemen med ogräs upphör eller blir obetydliga. Dukarnas färg och konstruktion gör att ogräset dör och deras frö sätter inte i gång att gro. Detta medför tidsmässiga samt ekonomiska vinster i form av mindre skötsel för att hålla ogräset i schack.
  • Man erhåller en bättre tillväxtmiljö för sina växter. Den mörka duken drar till sig solljus vilket påverkar jordtemperaturen positivt. Vatten och näringsämnen går direkt till växterna. De behöver inte konkurrera med ogräset. Vilket även medför mindre bevattningstillfällen.
  • Dukens förväntade livslängd är 3-5 år men garanteras 2,5år vid otäckta förhållanden. Vid täckning av markduken ökar livslängden markant.
  • Största skillnaden på Terminator och vår markväv är att vanlig markväv är vävd och man kan inte klippa den för då fransar den.

Förankring av ogräsduken görs med fördel med våra plastspik eller träspiken.